Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Ładzyniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zs-ladzyn.stanislawow.eu

Treść strony

Praca - sprzątaczka

Nabór na stanowisko pracy:

sprzątaczka

 

Wymiar etatu – 0,375 etatu (3h/dziennie)

Umowa – umowa na 3 – miesięczny okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas nieokreślony

 

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 - 18.00

 1. 1.    Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
 • wymagania niezbędne:

-  wykształcenie minimum zawodowe lub średnie,

-  książeczka badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,

-  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

- korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- dyspozycyjność,

- obywatelstwo polskie.

 • wymagania dodatkowe:

-  doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

      -  umiejętność pracy z urządzeniami czyszczącymi mechanicznymi oraz ręcznymi,

      -  umiejętność dobrej organizacji pracy,

      -  umiejętność pracy w zespole,

      -  zaangażowanie w pracę oraz rzetelne wykonywanie powierzonych czynności.

   

2. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy nabór zobowiązana będzie między innymi do wykonywania niżej wymienionych czynności:

- sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków szkolnych,

- wykonywanie czynności porządkowych na terenie szkolnym (tereny zielone, plac zabaw),

-  dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń szkolnych oraz o stan zieleni wokół szkoły

-  w zależności od potrzeb uczestnictwo w wynajmach popołudniowych sali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego związanych z działalnością szkoły i przedszkola.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub staż – zaświadczenia o   zatrudnieniu, kopie świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

    4. Termin złożenia ofert: Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty

         do dnia 25 sierpnia 2022 r.  w sekretariacie szkoły lub mailem.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, niepodpisane, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostana powiadomieni telefonicznie. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Ładzyniu zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-17 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-17 10:33:15